Handelsbetingelser

Handelsbetingelser i GoMonkey webshop

Aftaleindgåelsen

Handelsbetingelserne er underlagt dansk rets almindelige regler. Betingelserne er først bindende for begge parter, når Gomonkey.dk (omtales herefter som sælger) har registreret betalingen.

Levering

Billetter og gavekort omtales herefter generelt som varen. Når køb af varen er bekræftet af sælger ved levering af varen til købers enhed (som e-mail, sms eller på andet medie), vil kvittering for købet også være tilsendt køber pr. e-mail. Varen vil da kunne indløses hos sælger.

Gyldighed

Billetter og gavekort er ihændehaverbeviser. Sælger kan ikke drages til ansvar for uretmæssig indløsning af varen.

Online betaling

Beløbet hæves på din konto, når din reservation bliver bekræftet eller gavekortet sendes jf. ovenfor. Al kommunikation vedrørende betaling foregår krypteret. Der er således ikke andre, der kan se dine kortoplysninger, ligesom sælger ej heller ser og/eller gemmer dine kortoplysninger.

Gyldighed

Udstedte reservationer er kun gyldige til det pågældende tidspunkt. Udstedte gavekort er gyldige i op til tolv måneder efter udstedelsen. Gavekortet skal ligeledes indløses via reservation over online booking systemet.

Refundering

Som udgangspunkt refunderes betalte reservationer kun ved aflysning af pågældende dage, hvis vejret gør klatring usikkert for kunden. Ved disse dage gives der fuld kompensation i form af gavekort eller mulighed for at rykke booking til en anden dag.

Såfremt booking nummeret bortkommer, kan ny rekvireres ved henvendelse hos sælger via mail. Varen udleveres kun mod forevisning af gyldig billedlegitimation samt oplysninger om hvilket telefonnummer og e-mail adresse, der er opgivet ved købet.

Ved minimum 14 dage før Klatre opstart kan det fulde beløb refunderes, fra 13 dage til 8 inden klatreopstart kan 50 % refunderes, 7 dage før klatre opstart refunderes der ikke penge.

Eventuelle gebyrer refunderes ikke ved eventuel refundering af varen.

Varen kan ikke ombyttes til kontanter.

Ændring af varen

Varen kan ikke ændres, justeres eller byttes efter købets gennemførsel, i yderste tilfælde og ved gebyr på 25,- kan dato og tidspunkt for gennemførelse ændres.

Reklamation

Alle reklamationer bedes rettes direkte til sælger på mail info@gomonkey.com

Fortrolighedspolitik

GoMonkey forstår og respekterer vigtigheden af privatliv på internettet. Vi vil ikke afsløre information om dig til tredje part, med mindre det er nødvendigt for at implementere en transaktion. Vi vil ikke sælge dit navn, adresse, e-mail adresse, kreditkort eller personlige data til nogen tredjepart uden din forudgående tilladelse!

Fortrydelsesret på gavekort

På køb af gavekort er der 14 dages fortrydelsesret ved kontakt via mail: info@gomonkey.com

Forbehold

Sælger tager forbehold for fejl i priser.
Sælger forbeholder sig ret til at ændre på tidspunkt og reservation.